La salut nasal i la salut vocal estan molt relacionades. A la Clínica Rinològica estudiem cada cas des d’una perspectiva global perquè els professionals de les arts escèniques i la comunicació treballin en condicions òptimes.

Cantants, músics, actors, advocats, professors, mestres, presentadors… molts professionals necessiten una bona salut vocal i nasal per realitzar la seva feina adequadament.

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira. TV2

“Pel que fa a la veu, hem de considerar el paper que té el nas per a la respiració.”

Per què és important la salut nasal en les arts escèniques i la comunicació oral?

L’aparell fonador està molt relacionat amb el nas. Les patologies nasals i els mals hàbits respiratoris poden afectar tant la qualitat de la veu com el bon estat de la laringe.

Quan es fa servir molt la veu, l’aire passa molt per la boca, que roman tancada poca estona.

Això fa que es ressequi la cavitat bucal, s’oxidi la saliva i s’inhibeixin les glàndules, perjudicant la qualitat de la veu. Aquests problemes s’agreugen si hi ha lesions nasals, perquè s’intensifica el pas de l’aire per la boca.

Respirar bé pel nas és fonamental perquè permet als professionals: tancar la boca sovint, per evitar sequedat bucal i segregar i alcalinitzar saliva, cosa fonamental per a la qualitat vocal, relaxar-se durant les pauses per poder reduir la fatiga de la laringe, agilitzar l’aleteig nasal, per intensificar l’oxigenació, oxigenar el cos adequadament, garantir la pressió d’aire que es necessita per a un bon funcionament vocal.

Els músics que toquen instruments de vent necessiten tenir una salut nasal excel·lent.

“La música després de l’operació sona diferent, és molt més humana, lliure i flueix.”

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira

Què m’aporta la Clínica Rinològica?

A la Clínica Rinològica estudiarem exhaustivament la seva salut nasal, tenint en compte l’ús que vostè fa de la veu en la seva vida diària i professional. Si veiem que l’òrgan respiratori no està en condicions òptimes, li oferirem un tractament personalitzat.

Enfoquem els casos des de diferents disciplines: otorinolaringologia, fonocirurgia, foniatria i logopèdia. Quan cal, treballem també amb pneumòlegs, al·lergòlegs, endocrinòlegs.

El reconeixement mèdic consisteix en: exploració exhaustiva de les vies respiratòries a nivell morfològic i funcional examen instrumental de la veu (videolaringostroboscòpia), anàlisi acústica de la veu, estudi del camp vocal i del perfil del rang vocal (fonetograma), estudi de la funció glòtica al llarg del cicle vibratori de les cordes vocals (electroglotograma), valoració de la capacitat auditiva, estudi postural global.

Si cal, complementarem l’estudi amb altres proves.

Cada cas és diferent. Treballant conjuntament, foniatres i otorinolaringòlegs trobarem la millor manera d’optimitzar la seva salut nasal i vocal. Hi ha moltes opcions: reeducació i rehabilitació vocal per treballar els hàbits adequats en l’ús de la veu.

Taller de Respiració i Oxigenació per aprendre a treure el màxim rendiment de la respiració i oxigenar el cos adequadament.

Tractaments mèdics i/o quirúrgics per solucionar un problema d’obstrucció nasal o una patologia en les cordes vocals.

Estudi del perfil bionutricional, per establir les pautes alimentàries més adients per a la salut de les mucoses implicades en la fonació i la respiració.

Tractament amb teràpies complementàries per millorar la funcionalitat de la mucosa i l’aparell mucociliar i regular el sistema immunitari en processos d’infecció o al·lèrgia.

Fumar perjudica molt significativament la respiració i oxigenació del cos. El taller per deixar de fumar li pot ser molt útil.

Si té qualsevol dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

Vol sol·licitar una cita? Intentarem donar-li hora ràpidament.