Política de privacitat

Les dades que ens faciliti quan contacti amb nosaltres directament o a través dels formularis del portal seran inclosos en un fitxer titularitat de la CLÍNICA RINOLÒGICA, propietat de la senyora Maria Colomé Calafí, amb NIF 40962718V.

A continuació es detallen els conceptes.

Dades registrades a la web per un primer contacte

La web www.clinicarinologica.com recull dades dels usuaris que així ho sol·licitin a través del formulari online de sol·licitud de visita. 

La informació que es recull s’utilitza exclusivament per contactar amb la persona sol·licitant, fer-li arribar informació necessària per realitzar la primera consulta, i oferir-li laccés a lEspai del Pacient online.

En incloure les seves dades al formulari online de sol·licitud de visita, i acceptar la política de privacitat, lusuari atorga el consentiment inequívoc al prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat daquests, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de la finalitat mencionada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar-se o rebre informació dels serveis del prestador.

El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Donat el cas, sinformaria prèviament sol·licitant el consentiment exprés per la cessió. Lentitat de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui s’hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a ladopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com encarregats del tractament, el prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que shan compromès al compliment de les disposicions normatives daplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

    • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per campanyes de marketing. Pot consultar la política de privacitat aquí: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp compleix amb els principis derivats del Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

    • 1&1 Internet España S.L.U., amb CIF B-85049435, i domicili social a Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Madrid, que proporciona els serveis dallotjament web (hosting).
    • Maria Colomé Calafí, amb NIF 40962718V, i domicili social a Comte de Salvatierra, 5, Despatx 609 08006 Barcelona, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informació recollida a la CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ d’acord amb el que s’estableix la normativa vigent.

El prestador garanteix a lusuari registrat que pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir, rectificar, cancel·lar, oposar-se, limitar, suprimir i sol·licitar la portabilitat de les seves dades de caràcter personal subministrades a CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ, mitjançant comunicació escrita dirigida a Comte de Salvatierra, 5, Despatx 609 08006 Barcelona o enviant un correu a info@clinicarinologica.com. Lusuari també té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, i a presentar una reclamació davant lautoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets en relació a la protecció de dades davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Les dades facilitades per lusuari es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat i durant el termini pel qual pugui derivar-se responsabilitats pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total daquestes. El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives i de jurisprudència.

Lusuari pot posar-se en contacte amb el prestador per qualsevol dubte a través del correu: info@clinicarinologica.com

Dades del pacient per a la visita online o presencial

Un cop acordada la cita mèdica, el pacient haurà d’omplir i signar el Document d’informació i consentiment —presencial, a la consulta i online, dins l’Espai del Pacient— abans de fer la visita. Aquest document inclou l’ús de les dades, el consentiment de les comunicacions per diferents mitjans, així com l’ús de la imatge per a diferents fins, que allí es concreten.

En signar-lo, dóna el seu consentiment per tal que les seves dades personals siguin tractades per la Dra. Maria Colomé Calafí amb la finalitat de prestar-li els serveis sanitaris sol·licitats així com per a les gestions administratives necessàries pròpies del procés assistencial amb la base jurídica del consentiment i de larticle 9 del RGPD per ser necessari per al diagnòstic mèdic o prestació dassistència de tipus sanitari per un professional subjecte a l’obligació de secret professional. 

Les seves dades podran ser comunicades sols en el supòsit que sigui necessari a les entitats asseguradores, Servei Català de la Salut o altres entitats pagadores en el seu cas, amb la finalitat de la realització de proves diagnòstiques i/o intervencions quirúrgiques que calgui efectuar al llarg del procés assistencial, i per a labonament per part daquestes de les despeses i honoraris de latenció sanitària i per remetre, quan sescaigui, els informes assistencials relacionats amb la cobertura assegurada.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta del procés assistencial en virtut de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

Informació actualitzada a 18 de març de 2021