Avís legal

www.clinicarinologica.com és un domini d’Internet titularitat de la CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ (en endavant ‘CLÍNICA RINOLÒGICA) propietat de la senyora Maria Colomé Calafí, amb NIF 40962718V, i domicili social a Barcelona, C/ Comte de Salvatierra, 5, Despatx 609 08006 i correu electrònic info@clinicarinologica.com.

La CLÍNICA RINOLÒGICA està dirigida per la Dra. Maria Colomé Calafí, llicenciada en Medicina i Cirurgia, col·legiada número 22231 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

L’accés o utilització dels serveis que li oferim a través d’aquesta pàgina web, suposen la seva acceptació plena i sense reserves, de les condicions exposades en aquest document. A més haurà d’utilitzar-los de conformitat amb la llei, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptades.

La CLÍNICA RINOLÒGICA es reserva el dret de modificar les presents condicions legals, sense previ avís, per la qual cosa li recomanem que les revisi cada vegada que utilitzi els nostres serveis. En cas de dubte, posi’s directament en contacte amb nosaltres.

Es prohibeix l’ús del correu electrònic per a activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent.

En cas de vulneració de les presents condicions, la CLÍNICA RINOLÒGICA es reserva el dret d’adoptar les mesures legals que consideri oportunes, per a protegir els seus legítims drets.

El contingut i informació que pot trobar en aquesta pàgina web no reemplaça sinó que complementa la relació metge-pacient.

Li recomanem que, en cas de dubte, consulti amb el metge de referència.

Condicions del Servei Sol·licitud de cita

Per a realitzar una petició de cita utilitzant el nostre formulari de Sol·licitar visita”, ha d’emplenar els camps que s’indiquen com a obligatoris i ens posarem en contacte amb vostè, tan aviat com ens sigui possible, amb la finalitat de concertar una cita i poder-li facilitar la informació que necessiti.

Si es tracta d’una emergència, si us plau, no utilitzi aquest formulari.

Per a utilitzar aquest servei és necessari ser major d’edat. Li recomanem que no faciliti dades sensibles a través del present formulari.

Si desitja cancel·lar la petició o per a qualsevol dubte, sempre pot contactar amb la Coordinadora a través del correu info@clinicarinologica.com. No s’atendran les peticions quan la informació facilitada sigui incorrecta o no es correspongui amb la realitat.

 

Política de gestió de dades curriculars

Les dades curriculars que ens enviï seran tractades de manera confidencial per la CLÍNICA RINOLÒGICA i incloses en un fitxer de la seva titularitat amb la finalitat de gestionar la seva petició. Si no ens indica el contrari, conservarem les teves dades per a futures seleccions de personal en el cas en què, en aquest moment tinguem totes les nostres places cobertes.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, sense el seu previ consentiment.

Per a l’exercici dels seus drets, consulti la nostra política de privacitat en l’apartat següent.

Política de Privacitat

Les dades que ens faciliti quan contacti amb nosaltres directament o a través dels formularis de la web seran inclosos en un fitxer titularitat de la CLÍNICA RINOLÒGICA que ha estat degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud.

Les dades recaptades no se cedeixen a tercers, sense el seu previ consentiment.

Les fotos i els testimoniatges dels pacients identificables que apareixen en la web estan publicades amb el seu consentiment i es retiraran en qualsevol moment a petició dels mateixos pacients.

Es posa en coneixement de les persones interessades que podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida a la Coordinadora de la CLÍNICA RINOLÒGICA, acompanyada de la còpia d’un document oficial d’identificació (DNI, NIE o passaport) dirigit a l’adreça següent: C/ Comte de Salvatierra, 5, Despatx 609, 08006 Barcelona, o bé al següent correu electrònic: info@clinicarinologica.com.

Si no hagués obtingut satisfacció en l’exercici d’aquests drets, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdpd.es)

Consulti la informació detallada sobre Protecció de dades i política de privacitat.

Seguretat

La CLÍNICA RINOLÒGICA ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això, no es responsabilitza dels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat del present portal i dels serveis que s’ofereixen.

La CLÍNICA RINOLÒGICA tampoc pot garantir l’absència de virus, ni d’altres elements en aquest portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic pel que, en aquest sentit declina qualsevol tipus de responsabilitat.

Copyright

Tots els continguts que es publiquen a través de la present web, incloent les imatges, logotips i textos són titularitat de la CLÍNICA RINOLÒGICA o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. © Tots els drets estan reservats.

En cap cas, l’accés a la web implica una renúncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, reproducció, distribució, modificació o explotació, sense disposar del previ consentiment per escrit de la CLÍNICA RINOLÒGICA o del seu legítim titular.

Links o enllaços de la Web

La web posa a la seva disposició dispositius tècnics d’enllaç, que li permeten accedir a llocs i pàgines Web pertanyents o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a la informació.

La presència d’enllaços en la web, no implica l’acceptació, aprovació ni l’assumpció de responsabilitat per part de la CLÍNICA RINOLÒGICA dels continguts, serveis i condicions establerts pel propietari de la pàgina Web enllaçada, sent el seu propietari l’únic responsable d’aquests.

Legislació aplicable i resolució de conflictes

Les presents condicions se sotmeten a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia o litigi entre les parts serà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.

Informació actualitzada a 18 de març de 2021