Laboratori d’Obstrucció nasal

Els problemes respiratoris nasals poden tenir orígens molt diversos. En la majoria de casos, no hi ha un únic motiu, sinó que són diferents els factors que fan que la persona pateixi aquest problema respiratori nasal. Com més causes es coneguin, millor es pot abordar el problema.

Entre els problemes més comuns estan els problemes al·lèrgics, endocrins o emocionals, entre d’altres, poden afectar la mucosa nasal amb una hiperreactivitat, i derivar en una rinitis, sinusitis o pòlips, i un augment de l’obstrucció nasal. També poden estar relacionats amb patologies mecàniques o congènites dels òrgans, com pot ser una desviació de l’envà o una anomalia a la vàlvula nasal. A més, uns hàbits de vida poc saludables poden agreujar aquests problemes i els seus símptomes.

Clínica Rinològica Maria Colomé - Laboratori d'obstrucció nasal

Un diagnòstic professional, que tingui en compte les diferents causes possibles, permet oferir una solució més efectiva.

El Laboratori d’Obstrucció nasal de la Clínica Rinològica Maria Colomé ofereix un servei especialitzat de diagnòstic i tractament de les patologies respiratòries nasals, de la mà de la Dra. Colomé i el seu equip.

Sol·liciti una primera visita pel Laboratori d’obstrucció nasal.

Posi’s en mans de professionals; confiï en l’equip de la Clínica Rinològica Maria Colomé i recuperi la seva salut nasal.