Política de privacitat

Navegació anònima a través del web

La informació que s’obté de la navegació dels usuaris de clinicarinologica.com és totalment anònima. En cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. La informació que s’obté i es conserva dels visitants és només informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.

L’entitat titular del website clinicarinologica.com és SERVIM BARCINO SL.

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que subministren els usuaris a través del web www.clinicarinologica.com es recullen en una base de dades propietat de SERVIM BARCINO SL.

El fitxer estarà situat al carrer Vilana 12, Despatx 175, 176 i 177, 08022 Barcelona, sota la supervisió i control de SERVIM BARCINO SL.

La informació de la base de dades s’utilitza tant per identificar correctament els usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a clinicarinologica.com, com per realitzar estudis estadístics dels usuaris per tal de poder:

  • dissenyar millores en els serveis prestats
  • dur a terme tasques bàsiques d’administració
  • comunicar via correu electrònic incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats

La informació personal recollida dels usuaris registrats es guarda a la base de dades propietat de SERVIM BARCINO SL. que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i a la resta de legislació aplicable.

Els usuaris que donin dades personals a través del web clinicarinologica.com:

  • autoritzen el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis de la Clínica Rinològica Maria Colomé.
  • dónen el seu consentiment perquè SERVIM BARCINO SL. cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, amb l’única finalitat de millorar la prestació del servei
  • responen de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SERVIM BARCINO SL. el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.

Qualsevol usuari registrat pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a SERVIM BARCINO SL., mitjançant comunicació escrita dirigida al C/ Vilana 12, Despatx 175, 176 i 177, 08022 Barcelona.