Diferents tipus de problemes nasals requereixen diferents tècniques quirúrgiques.

De vegades, la cirurgia és la millor solució. Dominem les tècniques indicades per a corregir diferents problemes.

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira

Problemes de l’envà nasal

L’envà nasal separa les dues fosses nasals. Les alteracions en la forma i el creixement de l’envà poden dificultar la respiració pel nas, crear dolor a la cara i el cap, generar sensació de sequedat al nas, alterar la mucositat i afavorir el sagnat nasal.

La septoplàstia és una tècnica quirúrgica que permet corregir una deformitat en l’envà nasal, o reconstruir-lo. Pot practicar-se juntament amb altres tipus de cirurgia funcional i amb la cirurgia estètica nasal (rinoplàstia).

La intervenció dura entre 15 i 45 minuts a quiròfan.

Es pot fer amb anestèsia general, anestèsia local i sedació, o només anestèsia local, segons cada cas.

Tota operació rinològica requereix una preparació preoperatòria i un temps de recuperació.

Problemes de la vàlvula nasal

La vàlvula nasal té un rol fonamental en la resistència i la transformació de l’aire per tal que arribi als pulmons en bones condicions. Si hi ha anomalies a les estructures òssies i cartilaginoses o als revestiments cutanis i mucosos de la vàlvula, la respiració en queda ressentida.

Amb la cirurgia de vàlvula restablim l’anatomia normal de la vàlvula i augmentem el flux de l’aire per obtenir una bona respiració.

La intervenció dura aproximadament 15 minuts a quiròfan.

Es pot fer amb anestèsia general, anestèsia local i sedació, o només anestèsia local, segons cada cas.

Tota operació rinològica requereix una preparació preoperatòria i un temps de recuperació.

Problemes de cornets

Els cornets faciliten la neteja, l’escalfament i la humidificació de l’aire que inspirem. Si el volum dels cornets no és l’adequat, aquestes funcions poden alterar-se i provocar dificultats per respirar, dolors a la cara i al cap, sensació de sequedat nasal o mucositat nasal espessa persistent. Un problema de cornets pot propiciar la respiració per la boca, i provocar altres símptomes com: sequedat de boca, roncs i apnees, faringitis, espessiment de secrecions de gola, mals de cap i migranyes, sinusitis.

Amb la cirurgia de cornets es corregeixen o extirpen elements patològics dels cornets. Segons la magnitud del problema, la intervenció es pot fer de forma ambulatòria al quiròfan o a la mateixa consulta utilitzant la tècnica de radiofreqüència o làser.

La intervenció dura aproximadament 15 minuts a quiròfan.

Es pot fer amb anestèsia general, anestèsia local i sedació, o només anestèsia local, segons cada cas.

Tota operació rinològica requereix una preparació preoperatòria i un temps de recuperació.

Problemes de sinus i malalties relacionades

Alguns problemes de sinus i malalties relacionades (com al·lèrgies o hipersensibilitats) poden resoldre’s o minimitzar-se combinant una intervenció quirúrgica amb un tractament de fons.

La cirurgia endoscòpica nasosinusal agrupa diferents tècniques per reparar anomalies que alteren les funcions del nas.

La intervenció dura entre 30 minuts i 2 hores a quiròfan, depenent de la severitat de cada cas.

Es pot fer amb anestèsia general, anestèsia local i sedació, o només anestèsia local, segons cada cas.

Tota operació rinològica requereix una preparació preoperatòria i un temps de recuperació.

Problemes d’adenoides (carnots)

Quan un problema d’adenoides (carnots) genera infeccions repetides de la gola o l’oïda, o provoca una obstrucció respiratòria significativa, pot ser recomanable operar.

L’adenoidectomia és la tècnica quirúrgica per extirpar els adenoides.

Es fa amb anestèsia general i, com tota operació rinològica, requereix una preparació preoperatòria i un temps de recuperació.

La intervenció dura aproximadament 15 minuts a quiròfan.

Si té qualsevol dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.
Sol·liciti una primera visita. Farem el possible per donar-li hora ràpidament.