L’obstrucció nasal interfereix notablement en la qualitat de vida de les persones. A la Clínica Rinològica som especialistes a determinar la causa de l’obstrucció i en aplicar el tractament mèdic o quirúrgic més adequat.

Quan hi ha una obstrucció nasal l’aire no pot circular adequadament pel nas, no s’humidifica ni s’escalfa bé i no arriba en condicions òptimes als pulmons.

Clínica Rinològica Maria Colomé - Laboratori Obstrucció Nasal

Reconeix algun d’aquests símptomes?

És possible que pateixi obstrucció nasal si, se li tapa el nas sovint, té dificultats per respirar pel nas, li fa mal la cara o el cap, se li tapen els orelles, té sequedat de boca i faringe, li sagna el nas amb freqüència, li costa dormir o s’aixeca cansat, té problemes d’olfacció i gust, quan fa esport o un esforç es fatiga abans que els altres, li canvia el caràcter quan pateix algun dels símptomes anteriors.

Qualsevol d’aquests símptomes requereix una consulta mèdica per determinar-ne les causes i aplicar el tractament més apropiat.

Quines són les conseqüències de l’obstrucció nasal?

L’obstrucció nasal pot generar problemes de salut que poden arribar a ser molt greus.

“Plantegem millorar la seva qualitat de vida a través de millorar la seva respiració”

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira. TV2.

Insuficiència ventilatòria nasal

Davant d’una obstrucció nasal, el cos no s’oxigena correctament i pot provocar: cansament, fatiga i irritabilitat, problemes de son, rinosinusitis i refredats que no acaben de curar-se bé, deteriorament progressiu de l’olfacte, problemes cardiovasculars: hipertensió i arítmies, problemes respiratoris greus, mala filtració de l’aire.

Una obstrucció nasal dificulta la filtració de l’aire. L’aire mal filtrat és brut, sec i fred i pot provocar faringitis, laringitis, bronquitis, asma, disfonies i tos.

Problemes derivats d’un son superficial

L’obstrucció nasal dificulta el descans, i pot comportar problemes de diferents tipus: somnolència durant el dia (els afectats poden adormir-se en situacions perilloses o socialment poc adequades), disminució de la concentració i l’activitat, depressió, irritabilitat, fatiga, disfuncions sexuals.

Què causa l’obstrucció nasal?

Una de les causes més freqüents d’obstrucció nasal és la desviació de l’envà nasal. L’envà nasal és una paret que separa les dues foses nasals, i està formada per cartílags i ossos. Les alteracions en la forma i el creixement de l’envà nasal poder ser d’origen congènit o adquirit per un traumatisme.

Altres causes són: al·lèrgia a contaminants o a al·lèrgens (àcars, animals domèstics, pòl·lens), intolerància alimentària, deformitats i tumors al nas, rinitis, sinusitis o pòlips nasals, irritació deguda a olors intenses (perfums, dissolvents, lleixiu, substàncies químiques, etc.), a irritants (fum del tabac, pols, contaminació) a canvis de temperatura i humitat o a estímuls lumínics, entre d’altres, canvis emocionals, estrès, depressió, tristesa, abús de medicaments: descongestius tòpics nasals, antidepressius i antihipertensius, canvis hormonals a l’embaràs, la menarquia o menopausa, alteracions endocrines: problemes de tiroides, sobrepès i l’obesitat.

Què podem fer per vostè?

La Clínica Rinològica és la Unitat d’Obstrucció Nasal del Centro Médico Teknon. Som especialistes a diagnosticar acuradament la causa d’una obstrucció nasal i trobar la millor solució.

Seguint uns protocols estandarditzats li farem un estudi complet amb les millors opcions de tractament, tenint en compte la totalitat de la persona.

Per poder fer un diagnòstic acurat, analitzem la història clínica, fem una exploració física (fibroendoscòpia nasal) i completem l’estudi amb diferents proves funcionals com la Rinomanometria, la Rinometria acústica, l’olfactometria i la gustometria. Si cal, sol·licitem altres proves com radiografia, RM, TAC i analítica.

En els nostres protocols incloem diferents especialitats mèdiques: otorinolaringologia, pneumologia, al·lergologia, endocrinologia, neurologia i cardiologia. D’aquesta manera podem estudiar la persona en la seva globalitat.

Un cop clar el diagnòstic, li plantejarem el tractament més adequat per al seu cas. La solució pot implicar: tractament de les causes de l’obstrucció, tractament farmacològic d’acord amb la simptomatologia del pacient, un canvi d’hàbits: evitar el consum d’alcohol i/o tabac, reduir l’estrès, realitzar exercici físic, millorar hàbits alimentaris, reducció de l’ús de descongestionants tòpics nasals, cirurgia, teràpies complementàries: l’acupuntura, la medicina xinesa, la medicina natural i la bionutrició poden ajudar a resoldre alguns problemes d’obstrucció nasal.

Si té qualsevol dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.
Sol·liciti una primera visita. Farem el possible per donar-li hora ràpidament.