ORL pediàtrica

Revisió ORL del nen sà

ORL en malalties minoritàries

Orella i audició

Sordesa (pèrdua auditiva)

Infeccions d’orella (otitis mitjana amb vessament, secreció, colesteatoma)

Implants coclears

Cirurgia de l’orella

Otoplàstia

Perforació del timpà

Timpanoplàstia, amb o sense reconstrucció ossicular

Son i roncopatia

Apnea del son

Teràpia d’hàbits

Nas i via aèria pediàtrica

Adenoidectomia

Amigdalectomia

Estenosi subglòtica

Veu

Nòduls vocals

Papil·loma

Problemes congènits