Foniatria i logopèdia

Llenguatge i Comunicació
Afàsies. Retard del llenguatge i TEL. Trastorns de l’espectre autist
a

Parla 

Retard i trastorn fonètico-fonològic. Dislàlies. Disàrtries

Patologies de la Veu
Diagnòstic per video-laringo-estroboscòpia. Reeducació i rehabilitació vocal. Veu en laringectomies. Veu transsexual

La Veu del Cantant
Tècnica vocal en el cant. Impostació de la veu

La Veu al Teatre
Actors. Locutors. Dicció. Doblatge

Laboratori de veu i parla

Anàlisi acústica. Electroglotografia

Tartamudesa
Trastorns de la fluïdesa de la parla

Parla en Públic
Professors. Conferenciants. Polítics

Trastorns de l’audició
Rehabilitació implant coclear. Presbiacúsia

Trastorns de la deglució
Disfàgia. Deglució disfuncional o atípica. Tractament miofuncional de disfuncions orofacials