Les alteracions de l’olfacte i el gust poden afectar molt les nostres vides. A la Clínica Rinològica sabem com tractar-les.

Els trastorns de l’olfacte i el gust tenen un gran impacte en la vida social de qui els pateix. Hi ha diferents tipus de desordres sensorials: alteracions o disminució de l’olfacte (hipòsmia), disminució de la capacitat d’assaborir substàncies dolces, agres, amargants o salades (hipogèusia), pèrdua total de l’olfacte (anòsmia) i/o del gust (agèusia).

Clínica Rinològica Maria Colomé - Alteracions de l'olfacte i gust 2

Reconeix algun d’aquests símptomes?

És important que vagi al metge si: no percep olors que els altres sí que noten, percep olors que els altres no noten, percep una olor de forma predominant respecte les altres, nota determinades olors dèbilment, no nota el gust de certs aliments.

Com que els trastorns de l’olfacte i el gust rarament constitueixen un amenaça per a la vida de les persones, moltes vegades no se’ls dóna l’atenció mèdica adequada.

Quines són les conseqüències de les alteracions de l’olfacte i el gust?

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira. TV2

Una alteració en l’olfacte o el gust disminueix la qualitat de vida a diferents nivells, i pot tenir conseqüències greus. Una pèrdua parcial o total d’olfacte pot: disminuir la capacitat de detecció de perill (fuites de gas, incendis, aliments en mal estat, gasos tòxics, etc.), crear tristesa, depressió, ansietat, obsessions, disminuir la gana i a la llarga generar malnutrició, disminuir l’estímul sexual, contribuir a la pèrdua de l’evocació de records i emocions viscudes, generar problemes socials a causa de la mala olor corporal, provocar una preocupació exagerada per la higiene habitual (inseguretat i manies), disminuir les oportunitats laborals de certs col·lectius: gastrònoms, enòlegs, sommeliers, bombers, etc.

Què causa les alteracions de l’olfacte i el gust?

La causa més comuna de les alteracions d’olfacte i gust són els processos al·lèrgics i catarrals, siguin d’origen víric o bacterià.

La Ciencia de la Salud – Episodio 2 – Respira. TV2

Altres causes són: desviació de l’envà nasal, tumors, o traumatismes nasals, infeccions per virus, bacteris o fongs, problemes neurològics (tumor cerebral, malaltia d’Alzheimer o de Parkinson), canvis hormonals típics de la menopausa, la menarquia o l’embaràs, problemes psiquiàtrics i psicològics: esquizofrènia, trastorn bipolar, l’ús d’alguns medicaments com els esprais nasals o els anticonceptius orals, el consum de substàncies tòxiques: tabac, alcohol, cocaïna, inhalants, contaminació ambiental, abús de perfums, l’exposició a productes químics (àcid cianhídric), com dissolvents o insecticides, vapors, pols, fum, l’envelliment, malalties immunològiques, metabòliques o endocrinològiques, postcirurgia, tractaments de radioteràpia,

Què podem fer per vostè?

Podem estudiar acuradament les causes de l’alteració de l’olfacte i el gust i buscar la millor solució.

La història clínica i l’exploració física són essencials per a un correcte diagnòstic. Quan cal, fem exploracions complementàries, com olfactometria, Gustometria, TAC, RM, Radiografia i exploracions neurològiques completes.

Li plantejarem el tractament més adequat per al seu cas.

Segons el diagnòstic, la solució pot implicar: tractament mèdic de les causes que provoquen l’alteració, tractament farmacològic d’acord amb la seva simptomatologia, un canvi d’hàbits (evitar el consum d’alcohol i/o de tabac), cirurgia, teràpies complementàries (suplements dietètics i naturals), tractament psicològic, tallers i programes específics.

Si té qualsevol dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.
Sol·liciti una primera visita. Farem el possible per donar-li hora ràpidament.