Avís legal

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ (CIF: B-62345293) és propietària dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s’accedeix des del domini www.clinicarinologica.com i la resta de dominis registrats al seu nom.

Clínica Rinològica Maria Colomé és una marca propietat de CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ.

Propietat Intel·lectual

Copyright, Clínica Rinològica Maria Colomé 2012. Tots els drets reservats.

El contingut d’aquesta pàgina web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de Clínica Rinològica Maria Colomé utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina de Clínica Rinològica Maria Colomé pot ser visitada lliurament pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de Clínica Rinològica Maria Colomé de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal donar informació dels diferents serveis que s’ofereixen a la Clínica Rinològica Maria Colomé, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament mèdic.

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable a CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ  de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o continguts dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la Clínica Rinològica Maria Colomé als visitats; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüència directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Generalitats

CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. CLÍNICA RINOLÒGICA MARIA COLOMÉ no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.