Tecnologia especialitzada

En medicina, la tecnologia està al servei de la qualitat de vida de les persones. Fa vint anys que ens mantenim al dia dels avanços tecnològics per poder oferir la màxima qualitat i comoditat als nostres pacients.

Les tècniques avançades permeten millorar els diagnòstics i els mètodes d’exploració del nas.

A la Clínica Rinològica l’explorarem amb el millor equipament en medicina nasal. Gaudirà dels avantatges del Centro Médico Teknon, que compta amb quiròfans i serveis de diagnòstic de tecnologia d’última generació.

Dominem les tècniques més avançades:

Coximetria

Permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni (CO) de l’aire que respira una persona.

L’utilitzem per valorar objectivament els danys que el tabac ocasiona al pacient.

Rinometria acústica

Permet calcular l’àrea de la cavitat nasal a partir de l’anàlisi de l’ona de reflexió del so.

L’utilitzem per seguir l’evolució d’un tractament, i per realitzar estudis de permeabilitat nasal, creixement facial i nasal, dismòrfies septopiramidals, reactivitat nasal i poliposis nasals, entre d’altres.

Olfactometria

Permet estudiar la funció olfactòria.

L’utilitzem, juntament amb altres proves, per afinar l’origen d’alteracions olfactives, ja siguin de causa rinològica com del sistema nerviós central.

Radiofreqüència

Permet reduir el paladar tou i els cornets mitjançant l’aplicació d’un increment de temperatura al paladar que provoca una reabsorció del teixit.

L’utilitzem per solucionar problemes de ronquera i d’obstrucció nasal de forma mínimament invasiva, sense haver de recórrer a la cirurgia.

Rinomanometria informatitzada

Permet estudiar les resistències que ofereixen les estructures nasals al pas de la columna d’aire i analitzar un ampli nombre de paràmetres.

L’utilitzem per valorar objectivament la relació entre una deformitat evident i la seva repercussió funcional, per quantificar l’hiperreactivitat nasal i per mesurar objectivament l’obstrucció que té el pacient, més enllà de la seva valoració subjectiva.

Polisomnografia

Permet enregistrar les diferents funcions del cos durant el son, com l’activitat elèctrica del cervell, el moviment dels ulls, l’activitat muscular, les pulsacions del cor, l’esforç respiratori, el flux de l’aire, i els nivells d’oxigen a la sang.

L’utilitzem per diagnosticar l’apnea i determinar-ne la severitat.

Tècniques per a l’estudi de l’òrgan vocal

Utilitzem diverses tècniques per a l’estudi complet de l’òrgan vocal: Videoestrobscòpia, anàlisi acústica de la veu, fonetograma, electroglotograma.

La tecnologia avançada i l’excel·lència de tracte amb el pacient van sempre de la mà a la Clínica Rinològica.