Estètica i funció van juntes

A part de la funció respiratòria i olfactiva, el nas té un rol clau en l’aspecte d’una persona. Som experts en fer cirurgia de nas tenint en compte la relació entre la funció respiratòria del nas, i el seu rol en l’estètica d’una persona.

El nas és fonamental per a una bona respiració i per a l’harmonia facial:

  • un nas sà fa que l’aire que respirem arribi en condicions òptimes als pulmons. Aporta salut i benestar físic.
  • un nas amb una mida i una forma proporcionals amb la resta de la cara genera harmonia estètica. Propicia benestar psicològic i emocional.

Tota operació de nas ha de considerar la funció de l’òrgan nasal i també el rol que té a nivell estètic. Si no es tenen en compte les dues vessants, es corre el risc de generar problemes físics i psicològics al pacient.

A la Clínica Rinològica Maria Colomé, estètica i funció van sempre juntes. El coneixement exhaustiu de l’òrgan nasal és crucial per garantir un bon resultat quirúrgic, sigui quin sigui el motiu principal de l’operació. Per això totes les operacions de la Clínica van a càrrec de cirurgians rinòlegs, que són els professionals més qualificats per realitzar operacions del nas.

En les operacions de cirurgia estètica, conservem o millorem la funcionalitat del nas.

En les operacions d’obstrucció nasal, conservem o millorem l’estètica del pacient.

En molts casos, els pacients aprofiten la necessitat d’una cirurgia funcional per sotmetre’s a lleugers canvis estètics i millorar el seu benestar psicològic i emocional.

Vol saber què diuen les persones que s’han operat a la Clínica Rinològica? Pacients i cirurgians expliquen casos clínics.