Otorinolaringologia

Com a centre superespecialitzat en nas, la Clínica Rinològica compta amb excel·lents especialistes en otorinolaringologia i cirurgia cervicofacial que treballen en equip.

Dr. Marc Pellicer i Sarasa

Clínica Rinològica Maria Colomé

Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Metge especialista en Otorinolaringologia al Departament de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Formació especialitzada i continuada

 • Fellowship in Pediatric Otolaryngology al Texas Children’s Hospital / Baylor College of Medicine. Houston, Texas (USA)
 • Visiting Fellow in Pediatric Otolaryngology al Children’s Hospital Medical Center. Cincinnati, Ohio (USA)
 • Estada al Hôpital St. Antoine. Service ORL. Prof. C.H. Chouard. Paris
 • Cursos monogràfics de Doctorat a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
  • Patologia dels parells cranials
  • Estat actual de la rinologia
  • Actualitats en otorinolaringologia
  • Radiologia en O.R.L.
  • Disglòssies
  • Seminaris de patologia laríngia
  • Seminaris de patologia O.R.L.
  • Adenopaties cervicals metastàsiques
  • Otoneurologia
  • Patologia del nervi facial
  • Patologia de la veu
  • Patologia otorinolaringològica del nen

Recerca i Publicacions

Projectes d’investigació en curs

 • Tumoral Stem Cells in Laryngeal Carcinomas en col·laboració amb VHIR.
 • Programa internacional trans-pirenaic integral de diagnòstic, tractament i rehabilitació del nen sord en col·laboració amb la Université de Montpellier (France).
 • Teràpia gènica de la sordesa en col·laboració amb J Barquinero (VHIR), M Chillón (ICREA) i A Bosch (UAB).
 • Determinació mitjançant Bioinformàtica de la possible patogeneicitat de mutacions no filiades en gens responsables de sordesa, amb X de la Cruz (ICREA/VHIR).
 • Plataforma CRISPR en Biologia del Desenvolupament i regeneració de l’Orella Interna (Inner Ear) consorci PRBB-VHIR liderat per la Dra. Berta Alsina (UPF). Inici 2016.
 • La simulació clínica en ORL com a mètode de formació per estudiants de grau, formació d’especialistes i per a formació mèdica continuada, en col·laboració amb els Hospitals virtuals de Montreal (Canadà), Boston (EEUU) i Santander (Espanya).

Projectes d’investigació finalitzats

 • Estudi sobre ‘Neurobiologia dels implants coclears’ al Service ORL de l’Hôpital St. Antoine de Paris, amb beca concedida pel C.I.R.I.T. (1990).
 • Tesis doctoral: Anàlisis de la viabilitat de l’abordatge transatical de la porció laberíntica del nervi facial. Estudi radioanatòmic, realitzat amb beca FISS nº 93/1186.
 • Estudi ’Transferència genètica a cèl·lules fol·liculars mitjançant virus y DNA’. Beca C.I.R.I.T. (1994).
 • Investigador en el projecte: ‘Desenvolupament d’un model murí per la teràpia gènica de la sordesa congènita hereditària causada per mutacions en el gen de la connexina-26’. Coordinat per Maria L. Arbonés de Rafael. Centre de Genètica Mèdica i Molecular-IRO i Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Projecte mereixedor d’ajuda de la Fundació La Marató de TV3 i el F.I.S.S.
 • Investigador en el projecte: ‘Expressió de la proteïna Cox-1 i Cox-2 en pòlips nasals de pacients afectes de Fibrosi Quística’ dirigit per el Dr. Joaquim Mulloll i Miret i finançat per el FIS (800-0902).
 • Col·laborador en el projecte ‘Análisis molecular y funcional de mutaciones en el DNA mitocondrial implicadas en sordera progresiva y diabetes’ finançat per la Fundació La Marató de TV3 (993610).
 • European Comission (QLG1-CT-2001-01429) European Network on GENetic DEAFness: pathogenic mechanisms, clinical and molecular diagnosis, social impact. (Collaboration with the group directed by Dr. X. Estivill del Centre de Regulació Genòmica).
 • Beca DURSI (ACI-2001-8) Col·laboració entre Grup Sordesa CRG i Unité 254 de l’Inserm de Montpellier (Laboratoire de physiologie neurosensorielle et plasticité synaptique) dirigit pel Dr. J.L.Puel.
 • Contributor in the NIH grant (2 R01 DC01402-08A1) Molecular basis of maternally transmitted deafness (Group directed by Dr. X. Estivill).
 • Col·laborador en el projecte FIS (G03/203) ‘Ayudas Redes Temáticas de Investigación Cooperativa. Bases genéticas y moleculares de los trastornos de la audición.’
 • Col·laborador en el projecte ‘Efecto de la movilización de progenitores hematopoyéticos con G-CSF durante el embarazo sobre el quimerismo materno en un modelo murino alogénico’ (dirigit pel Dr. Jordi Barquinero Máñez) finançat per la ‘Red temática de investigación cooperativa sobre transplantes’ (node Hospital Vall d’Hebron en l’Institut Fundació per a la Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron).
 • Investigador en el projecte FIS ‘Tumoral Stem Cells in Laryngeal Carcinomas’ (IP Dr. Juan Lorente) 2014-2016.
 • Investigador del Grup de Genètica del Desenvolupament del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB)

Publicacions

 • Realitzades més de 30 publicacions de caràcter nacional i internacional

Docència

 • Professor associat d’Otorinolaringologia al Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cursos 2001-2004 y 2011-2015. Grau de Logopèdia (Facultat de Psicologia) i Llicenciatura de Medicina (Facultat de Medicina).
 • Ponent del curs “El niño con trastornos oromotores”, Jornada Internacional sobre trastorns Neuropediàtrics Multidisciplinaris. Barcelona, divendres 11 d’octubre de 2002. 
 • Profesor del Curs de Formació Continua en Pediatria 2002-2003. Societat Catalana de Pediatria, Secció de Girona.      
 • Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Núm de registre 200527599 (28/2/2006) i Núm de registre 200530931 (16/3/2006).
 • Col·laborador, moderador i ponent en múltiples cursos de formació a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron (Barcelona).
 • Vocal en tribunals de la comissió de postgrau i doctorat en tesis doctorals en diverses universitats de Barcelona.

Congressos organitzats

 • II Congreso de la Sociedad Española de Odontología Integrada Infantil. Barcelona, Noviembre de 2003.
 • 1st Congress of the CE-ORL-HNS (EUFOS). Barcelona (Spain), July 2-6, 2011.
 • Faculty of the 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otolaryngology. Amsterdam, The Netherlands. May 20-23th 2012.
 • Scientific committee of the 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otolaryngology. Dublin 31st May to 3rd June 2014.
 • Scientific committee of the 13th International Congress of the European Society of Pediatric Otolaryngology. Lisbon, Portugal, June 2016.

Membre de:

 • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
 • Société Française d’Oto-rhino-laryngologie et Pathologie Cervico-Faciale – Membre numerari
 • Association Française d’ORL pédiatrique (AFOP)
 • Societat Catalana d’Otorinolaringologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Membre numerari
 • Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervico-facial – Membre numerari
 • Societat Catalana de Biologia
 • Societat Catalana de Pediatria – Membre proposat
 • American Society of Pediatric Otolaryngology – Membre convidat
 • ERN-CRANIO (European Reference Network)