Alteracions d’olfacte i gust

Les alteracions de l’olfacte i el gust poden afectar molt les nostres vides. A la Clínica Rinològica sabem com tractar-les.

Els trastorns de l’olfacte i el gust tenen un gran impacte en la vida social de qui els pateix. Hi ha diferents tipus de desordres sensorials:

 • alteracions o disminució de l’olfacte (hipòsmia)
 • disminució de la capacitat d’assaborir substàncies dolces, agres, amargants o salades (hipoagèusia)
 • pèrdua total de l’olfacte (anòsmia) i/o del gust (agèusia)
 1. Reconeix algun d'aquests símptomes?

  És important que vagi al metge si:

  • no percep olors que els altres sí que noten
  • percep olors que els altres no noten
  • percep una olor de forma predominant respecte les altres
  • nota determinades olors dèbilment
  • no nota el gust de certs aliments

  Com que els trastorns de l’olfacte i el gust rarament constitueixen una amenaça per a la vida de les persones, moltes vegades no se’ls dóna l’atenció mèdica adequada. No obstant, poden ocasionar un acomiadament laboral, un accident mortal o emmascarar una malaltia greu.

 2. Quines són les conseqüències de les alteracions de l'olfacte i el gust?

  Una alteració en l’olfacte o el gust disminueix la qualitat de vida a diferents nivells, i pot tenir conseqüències greus. Una pèrdua parcial o total d’olfacte pot:

  • disminuir la capacitat de detecció de perill (fuites de gas, incendis, aliments en mal estat, gasos tòxics, etc.)
  • crear tristesa, depressió, ansietat, obsessions
  • disminuir la gana i a la llarga generar malnutrició
  • disminuir l’estímul sexual
  • contribuir a la pèrdua de l’evocació de records i emocions viscudes
  • generar problemes socials degut a la mala olor corporal
  • provocar una preocupació exagerada per la higiene habitual (inseguretat i manies)
  • disminuir les oportunitats laborals de certs col·lectius: gastrònoms, enòlegs, sommeliers, bombers, etc.
 3. Què causa les alteracions de l'olfacte i el gust?

  La causa més comuna de les alteracions d’olfacte i gust són els processos al·lèrgics i catarrals, ja siguin d’origen víric o bacterià.

  Altres causes són:

  • desviació de l’envà nasal, tumors, o traumatismes nasals
  • infeccions per virus, bacteris o fongs
  • problemes neurològics (tumor cerebral, malaltia d’Alzheimer o de Parkinson)
  • canvis hormonals típics de la menopausa, la menarquia o l’embaràs
  • problemes psiquiàtrics i psicològics: esquizofrènia, trastorn bipolar
  • l’ús d’alguns medicaments com els esprais nasals o els anticonceptius orals
  • el consum de substàncies tòxiques: tabac, alcohol, cocaïna, inhalants, contaminació ambiental, abús de perfums
  • l’exposició a productes químics (àcid cianhídric), com dissolvents o insecticides, vapors, pols, fum
  • l’envelliment
  • malalties immunològiques, metabòliques o endocrinològiques
  • postcirurgia
  • tractaments de radioteràpia
 4. Què podem fer per vostè?

  Podem estudiar acuradament les causes de l’alteració de l’olfacte i el gust i buscar la millor solució.

  La història clínica i l’exploració física són essencials per a un correcte diagnòstic. Quan cal, fem exploracions complementàries, com olfactometria, Gustometria, TAC, RM, Radiografia i exploracions neurològiques completes.

  Li plantejarem el tractament més adequat per al seu cas.

  Segons el diagnòstic, la solució pot implicar:

  • tractament mèdic de les causes que provoquen l’alteració
  • tractament farmacològic d’acord amb la seva simptomatologia
  • un canvi d’hàbits: evitar el consum d’alcohol i/o de tabac
  • cirurgia
  • teràpies complementàries: suplements dietètics i naturals; tractament psicològic; tallers i programes específics.

Si té qualsevol dubte, posi’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

Vol sol·licitar una cita?